Antiquité. Histoire, cartes et chronologie

Antiquité (3000 av JC – 476)

00. Générique 3000 av JC 476
01. Sumer 3000 av JC 2271 av JC
02. Ancien Empire égyptien 2686 av JC 2181 av JC
03. Inde 2500 av JC 563
04. Akkad 2270 av JC 2083 av JC
05. Troisième dynastie d’Ur 2083 av JC 1699 av JC
06. Moyen Empire égyptien 2055 av JC 1786 av JC
07. Epoque minoenne (Grèce antique) 2000 av JC 1400 av JC
08. Chine 2000 av JC 590
09. Première dynastie de Babylone 1830 av JC 1531 av JC
10. Hittites 1660 av JC 1178 av JC
11. Âge mycénien (Grèce antique) 1600 av JC 1100 av JC
12. Mitanni 1590 av JC 1240 av JC
13. Nouvel Empire égyptien 1550 av JC 1069 av JC
14. Période Moyenne-assyrienne 1353 av JC 968 av JC
15. Siècles obscurs (Grèce antique) 1099 av JC 776 av JC
16. Néo-assyrienne 967 av JC 609 av JC
17. Carthage 825 av JC 146 av JC
18. Époque archaïque (Grèce antique) 775 av JC 505 av JC
19. Rome 753 av JC 28 av JC
20. Empire néo-babylonien 608 av JC 539 av JC
21. Empire achéménide (Perse) 550 av JC 330 av JC
22. Guerres médiques 499 av JC 449 av JC
23. Guerres du Péloponnèse 461 av JC 405 av JC
24. Alexandre le Grand 334 av JC 323 av JC
25. Parthie (Perse) 248 av JC 226
26. Empire romain 27 av JC 476
27. Sassanides (Perse) 227 651
Share